Zapnúť a používať

Jednoduchá inicializácia s rýchlym štartom služby. Ľahké prepínanie modulov počas služby.

Zrozumiteľný design

Jednoznačné a prehľadné obrazovky, zrozumiteľné postupy a intuitívne návody.
To sú priority, ktoré pomáhajú používateľom sústrediť sa na samotné hodnotenie a plánovanie svojho rozvoja.

Jednoducho sa prispôsobí

Premyslený koncept umožňuje rýchlu inicializáciu, bez zbytočných starostí.
Zmeny v požiadavkách, alebo v štruktúr organizácie premietneme do systému s ľahkosťou.
Nové potreby, zmeny v prioritách alebo posun vo vnímaní služby a jej vlastností patrí k životu a my to vieme.

Koncepčná podpora

Jedna vec je mať predstavu o svojej organizácii, druhá vec je mať skúsenosti z implementácie digitálnych nástrojov.
Preto je súčasťou našich služieb aj podpora v nastavení konceptu a v jeho prenesení do praxe.
Postupy z dobrej praxe a skúsenosti z problémových situácií umožnia vášmu projektu vyhnúť sa zbytočným chybám a nastvaiť očakávania realisticky.

Otvorená politika

Synergické efekty má rád každý, aj my. Preto je pre nás dôležité, aby naše riešenia boli otvorené na integráciu s existujúcimi, alebo budúcimi riešeniami.
Rovnako tak nechávame prirodzený priestor pre listinné spracovanie procesov, pretože vieme, že nie všetko musí byť dgitalizované.

Dostupná podpora

Jednoduché nahlásenie potreby, či chyby, prehľadná informácia o aktuálnom stave riešenia a promptné vyriešenie všetkých hlásení.
O našich klientov sa staráme. Sme ich súčasťou. A spätná väzba je pre nás zdrojom zlepšenia.
Preto je každé hlásenie brané ako príležitosť zlepšiť sa.

Metodika a zaškolenie

Pozitívne vnímanie a konštruktívny prístup k novej funkcionalite zabezpečíte len prípravou účastníkov, vysvetlením účelu a zoznámením sa s prostredím.
Kto by chcel vrhnúť kolegov do neistoty a obáv, keď im chce naopak pomôcť? Úspešnosť riešenia a prínos pre všetky strany je priamo úmerný kvalite prípravy.
Preto je táto téma nedieľnou súčasťou riešenia hodnotení.